SLEUTELWOORDEN
• preventie & gezondheid
vers & puur & natuur
korte & lange termijn
duurzaam & bewustzijn
 
 SLEUTELFUNCTIE
• milieu
• gezondheid
• cultuur
• landbouw
• economie

Voedsel

'bewust van grond tot mond'

Echt vers (levend) voedsel is voor stedelingen een luxe artikel geworden. Bijna een elitaire aangelegenheid, toegankelijk voor mensen die de weg weten naar boerenmarkten en naar top restaurants. Wij willen zorgen dat hier verandering in komt, door de lijn van producent naar consument kort te houden. Van het land naar de kinderen op school is een haalbaar traject. Mits hiervoor wordt gekozen en de praktische hindernissen genomen worden.

De associatie die hier meestal op volgt is 'daar is geen tijd voor' & 'daar is geen geld voor'. De beoogde verandering en omschakeling vraagt om een kijk op de werkelijke kosten en ook het werkelijke rendement, inclusief besparingen, op de langere termijn. Informatie hierover hebben wij verzameld en ondergebracht in de Prezi-presentaties; over de stichting en over de voedselgerelateerde context.


De consument van tegenwoordig is zich steeds bewuster van milieuvriendelijkheid en eerlijke arbeidsverhoudingen en ontwikkeld een voorkeur voor kleinschalige nichemarkt producten. Deze trend zal alleen maar sterker worden in de komende jaren.

Ook de voedselketen wordt door deze beweging beïnvloed. De natuurvoedingswinkels blijven groeien in aantal en oppervlakte alsook de wettelijke regelgeving zal toenemen. De internationale voedselketen zal niet rendabel kunnen blijven zonder op deze trends in te spelen. Er is een toekomst weggelegd voor voedselbedrijven die lokale producenten zullen financieren en de afzet van niche producten zullen faciliteren.

Het internationale voedselvervoer via luchthavens en de grootschalige opslag in diepvriescontainers en- loodsen zal zo verminderen. En grote vrachtwagens zullen niet meer vele duizenden kilometers rijden met levensmiddelen die zijn geproduceerd in mega fabrieken. Kleinschaligheid is het nieuwe credo. Regionale producten zullen de eerste plaats krijgen binnen ons voedselpatroon. Het is aan de wetgevers om een grote rol te spelen in dit veranderingsproces. Aansluitend bij het gesignaleerde consumentengedrag kunnen er op korte termijn richtlijnen geformuleerd worden die deze ontwikkeling richting lokale productiesystemen stimuleert en waar nodig huidige ongewenste systemen worden beperkt. Deze verandering zal een enorm positief effect hebben op de kwaliteit van ons voedsel en de onnodige belasting van de voedselhandel op het milieu drastisch reduceren.

Stichting K-ETEN ondersteunt deze ontwikkeling in de praktijk, door het lokale aanbod te verwerken in het voedselaanbod aan schoolgaande kinderen, door relevante relaties en verbanden op tafel te leggen en door een verbindende schakel te vormen tussen consumenten en agrariërs, burgers en overheid.