Scholen

Maatwerk | Basis School | Voortgezet Onderwijs | TSO & BSO

MAATWERK

Maatwerk betekent aansluitend, goed passend, uitgaand van de klant. Het maatwerk dat wij beschikbaar willen maken voor scholen komt voort uit een deskundig netwerk van professionals en organisaties die samenwerken. Zij worden ingeschakeld daar waar de behoefte is en hebben als doel de school te ontlasten en ondersteunen in de implementatie en uitvoering van de vers bereide voedselvoorziening. Deskundigen als docenten, ekologische moestuinier -/ hoveniers, economen, koks, stagebegeleiders, vrijwilligers, coördinatoren, bedrijfs- en organisatiedeskundigen, subsidiekenners, duurzaamheids experts en gelieerde initiatiefnemers..
En organisaties of bedrijven zoals (semi-) overheden, kinderopvang, leveranciers, personele voorzieningen en aannemers..
Wij coördineren, bemiddelen en begeleiden de interactie tussen het netwerk en de instelling en zijn daarmee het centrale aanspreekpunt. In de button over onze partners ziet u met wie wij al kunnen en willen werken.

Het maakt natuurlijk een groot verschil of het uitgangspunt een lagere school of een middelbare school betreft. En of die school of instelling over een keuken beschikt of ruimte heeft voor een moestuin. Of de kinderen al schooltuinieren of de jongeren opgeleid worden in de richting van Groen of Horeca. De weg kan kort of lang zijn en meer of minder kostbaar, maar het doel is helder: het verzorgen van vers voedsel in instellingen waarbinnen kinderen hele dagen doorbrengen.  We houden het oog op kwaliteit van leven en het economisch rendement; op korte en lange termijn.

Alle verzamelde kennis en opgedane ervaringen worden gebundeld in een Handboek, waardoor de stichting zichzelf als het goed is t.z.t. overbodig zal maken..

terug naar boven


BASIS SCHOOL

schooltuinenproject
Basis scholen hebben te maken met taken, dagdelen, pauzes, leerkrachten, ouders, overblijven(TSO), Buitenschoolse Opvang (BSO), dagarrangementen beleid, brede school ontwikkelingen, continurooster ontwikkelingen, bioritmische wetenschap en al dan niet wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden, zoals zorgdragen voor welzijn en gezondheid. 
Daarom is het enerzijds niet wenselijk dat er nog meer aandachtvragers en tijdverslinders bijkomen, maar anderzijds is het zaak om tot een gedegen invulling van de dagen en verantwoordelijkheden te komen. 

Het woord zegt het al; de school waar de basis wordt gelegd. Wij stellen twee centrale vragen: Hoe kunnen wij elementaire levenskennis op ervaringsniveau integreren en hoe kunnen jonge kinderen gezond en duurzaam verantwoord (op-)gevoed worden? 
Hiervoor is het wenselijk dat de school en de kinderopvang en stichting K-ETEN interactie aangaan om de mogelijkheden te verkennen en antwoorden vorm te geven. Onze diensten zijn gericht op het helpen faciliteren en het begeleiden van benodigde processen en taken. 

Een mooie kans ligt in het schooltuinieren en het onderhouden van een toegankelijke moestuin. Het liefst dichtbij of in het schoolgebouw, want het beleven van de kleuren, geuren en groeifasen zijn ook belangrijk, naast het leren zorgen voor, onderhouden van en vertrouwd raken met de natuur als voedselbron. Wat er groeit wordt verwerkt in de snacks en maaltijden. 
Of dit nu in de ochtend is of een lunch betreft; er zijn legio mogelijkheden om op creatieve wijze de eigen oogst te verwerken. 

De ontbrekende ingredienten kunnen worden besteld via de internet faciliteit die wij zullen aanbieden. Het mooie van dit systeem is dat het ontworpen wordt om snel, gemakkelijk en centraal te kunnen inkopen, waarbij de verantwoorde kwaliteit gegarandeerd is. 
Ook concrete inspiratie wordt door ons verzorgd in de Zaai-Oogst-Menukalender die door stichting K-ETEN wordt samengesteld, in samenwerking met ervaren moestuiniers en culinaire experts.

Natuurlijk zijn er nog de personele invulling en de aanwezige opslag- en bereidings faciliteiten te organiseren of construeren. Ons netwerk is gericht op maatwerk. In overleg zullen ook deze aspecten beantwoord worden en vorm krijgen. Niet in de laatste plaats in de noodzakelijke samenwerking met de kinderopvang organisatie die betrokken is bij de school.

terug naar boven


VOORTGEZET ONDERWIJS

Het voortgezet onderwijs bedient jongeren op weg naar een zelfstandig leven. De kennisontwikkeling van deze individuen dient samen te gaan met een groeiend bewustzijn van ieders aandeel in de maatschappij en de samenhang tussen deze twee uitersten; misschien wel de belangrijkste relatie in het duurzaam burgerschap. De vitale energie van een individu kan beter worden gevoed en constructiever worden benut door het toegankelijk maken van volwaardige voeding, het verspreiden van kennis over menszijn en communicatie, maar ook door het maatschappelijk hoger waarderen van zorg en aandacht.

Deze filosofische insteek kan praktisch worden vormgegeven door aanpassingen in het schoolse systeem, richting integratie van gescheiden sectoren, waardering voor gezondheid, ruimte voor gedeelde maaltijden, tijd voor interactie en het delen van menseigen ervaringen. 

Wij zouden graag zien dat het schoolgebouw een anker vormt in de hectiek van het dagelijks leven. Een plek met hart voor de passanten die jaren doorbrengen binnen die muren. Waar mensen naar waarde worden geschat. Een school kan dit doen door een keuken te bemensen waar met liefde maaltijden worden bereid; als een kloppend hart dat communiceert met de innerlijke mens. Hoe ver gezocht het ook lijkt; we hebben het nog steeds over de meest basale en primaire levensbehoeften van de mens. En als een leerling zich thuis kan voelen en zich gezien en gewaardeerd voelt, kun je er van uit gaan dat optimale voorwaarden voor ontplooing zijn gecreeerd.

Voor en door leerlingen; dat is ons ideaal. Onder leiding van een professional kunnen jonge mensen al doende leren wat er bij komt kijken om echt voedsel te verkrijgen, bereiden en delen met anderen. Een aantal voortgezet onderwijs instellingen zijn bij uitstek geschikt voor een implementatie van vers bereid voedsel, omdat zij al een opleiding en keuken in huis hebben.

terug naar boven


TSO & BSO

De Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO) terminologie dateert eigenlijk uit een denkwijze uit het einde van de vorige eeuw, gebaseerd op de toen gangbare gezinssituatie. De huidige ontwikkelingen vragen om een nieuwe begripsvorming, die recht doet aan de behoefte aan de integratie van functionele en vrije tijd, zoals in Brede Scholen. Er is ook een ontwikkeling zichtbaar in de koppeling van onderwijs en buurtvoorzieningen, te vangen in de term Brede Buurt Onderwijs.
Vers voedsel bereiden kan hierbinnen een natuurlijke rol spelen, met meerdere denkbare voordelen, voor leerlingen en ouders, maar ook voor buurtbewoners en de gemeenschap.

Heel graag zouden wij in contact komen met mensen in de kinderopvang wereld om van gedachten te wisselen over de gesignaleerde ontwikkelingen en de professionele beleving hiervan.
Er is nogal wat gaande in het kader van opvang, schooltijden en invulling van dagprogramma's en buitenschoolse tijd. Het verband met Brede Scholen is ook nader te verkennen en natuurlijk de mate van openheid en samenwerkingsbereidheid.

Onze vragen zijn ook praktisch en concreet: zijn er wensen m.b.t. ondersteuning op het gebied van voeding; is er behoefte aan kooklessen; een kooklocatie; verse maaltijden; workshops voor volwassenen; schooltuinactiviteiten; gezondheidslessen; een excursieprogramma ???

terug naar boven