Projecten

'de tijd is rijp'

Stichting K-ETEN is een uiting van de tijdgeest; ook zichtbaar in de maatschappelijke trend die voedsel herwaardeerd. Zowel vanuit het veld als vanuit beleid onstaan allerlei initiatieven en projecten, die werken naar een gemeenschappelijk doel: verbetering van consumptiegedrag en meer synergie tussen stad en land; mens en natuur. Want dit komt het milieu, de gezondheid, het groen, het sociaal-culturele leven en de landbouw ten goede. Het is gunstig voor deze ontwikkelingen dat de overheid binnen haar beleidsthema's bottum-up initiatieven waardeert en stimuleert, waardoor deze kostbare energie wordt benut en op afstand kan worden gestuurd in de gemeenschappelijke richting; een duurzame maatschappij.

VOORBEELDEN van initiatiefnemers en projecten:

- Natuur- en Milieu educatie
- Boerderij educatie
- Stadsboerderijen
- Stad & Land
- Buurtmoestuinen
- Proeftuin Amsterdam
- Groene cateraars
- Square feet gardening
- Streekproducten
- Stad zoekt Boer
- Foodprint
- Media aandacht voor voedselthema's
- Publieksacties


Meer informatie over onze projecten in de Prezi presentatie 'stichting K-ETEN'