Vraag & Aanbod

Mee doen | Wij vragen | Wij bieden | BLOG

Mee doen?

Zegt het voort!
Stichting K-ETEN is gebaseerd op een netwerk van betrokken mensen en organisaties. Laat het ons weten hoe jij of u wilt en kunt bijdragen aan de doelstelling: kwalitatieve voeding op scholen en binnen instellingen. Of is er iemand anders die zich aangesproken kan voelen? Zegt het voort..

Welke schakel ben jij / bent U?
Het werk wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen: vakdeskundigen, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, docenten, subsidiekenners, studenten, afstudeerders, initiatiefnemers, sympathisanten, experts en ouders. Vaak zijn zij niet in een vakje te stoppen; waar het om gaat is dat je eigen toegevoegde waarde telt en werkt.
Neem contact op voor een kennismaking, bij ons of op locatie.
info@k-eten.nlWij vragen

Wij zoeken leerlingen voor afstudeeropdrachten en stageplekken

Stichting K-ETEN initieert projecten en heeft taken en doelen waarvoor medewerkers, onderzoeken en rapportages nodig zijn. Hiermee ontstaat een prima gelegenheid voor stagiaires en afstudeerders (voeding en dietetiek, onderwijskunde, pedagogiek, communicatie, marketing,...) om een leerzaam en zinvol project uit te voeren.
Neem contact met ons op voor actuele informatie over onderzoeksdoelen en projecten.
info@k-eten.nl

K-ETEN zoekt studenten (verschillende disciplines) die duurzaam georiënteerd zijn
Op weg naar een Groen, Keuken, Maatschappij & Milieu (GKM3) (V)MBO programma


Stichting K-ETEN ontwerpt in samenwerking met Hollandidact en andere partners een nieuw (V)MBO onderwijsprogramma, met als werktitel GKM3. Dit staat voor: Groen, Keuken, Mens, Maatschappij & Milieu, waarbinnen de (duurzame) voedselketen centraal staat. Het nieuwe onderwijsprogramma zal jongeren opleiden tot duurzame arbeidskrachten die een bijdrage gaan leveren aan de oplossing van een aantal maatschappelijke en wereldwijde problemen die samenhangen met onze gewoonten en eetgedrag. Al doende wordt er ook meer bewustzijn opgeroepen voor verhoudingen en relaties tussen de maatschappelijke domeinen die aan bod komen. Bijkomend voordeel tijdens het voorbereiden op duurzaam burgerschap is, dat kennis over en ervaren van kwalitatief voedsel het dagelijks leven veraangenaamt en het welzijn verhoogt.

Het onderwijsprogramma zal zo worden vormgegeven dat leerlingen binnen de onderwijscontext op duurzame wijze groenten en kruiden verbouwen en deze ook leren te bereiden tot heerlijke maaltijden. Deze worden idealiter genuttigd door de hele schoolgemeenschap en mogelijk daarbuiten. Dit impliceert dat alle leerlingen gezond kunnen eten en in aanraking komen met duurzaam voedsel en hiervan met elkaar kunnen genieten (duurzame eetgewoonten). Het onderwijsprogramma zal mensen afleveren die breed inzetbaar zullen zijn.

In dit project zijn opdrachten geformuleerd waaraan studenten vanuit diverse disciplines kunnen bijdragen. Denk aan marketing, communicatie, onderwijskunde, landbouw, horeca en voeding of in dit kader relevante andere studierichtingen. De studenten werken in een team vanuit hun expertise aan een of meerdere opdrachten.

Zo'n opdracht kan voor jou interessant zijn omdat:

je een bijdrage levert aan het thema duurzaamheid in de breedste zin van het woord; een thema dat hoog op de politieke agenda staat
het een thema is met grote maatschappelijke relevantie
het opdrachten zijn met interessante multidisciplinaire invalshoeken
je de kans krijgt samen te werken met studenten uit andere disciplines
je interessante contacten legt met het bedrijfsleven in de regio
het onderzoek een vervolg krijgt op basis van de resultaten die je (met de groep) behaalt
je gebruik kunt maken van het netwerk van de stichting K-ETEN en partners

Vergoeding: n.o.t.k. Wanneer beginnen: Zo snel mogelijk.

Belangstelling?
Stuur een email met motivatie en een koppeling naar een of meerdere van de hiervoor beschreven opdrachten met exacte gegevens over je expertise (welke studierichting, welk jaar, welk niveau (universitair of hbo), welke fase bachelor of master.

Meld je aan of vraag meer info bij:
Nicoline Hollanders
E: nichollanders@hotmail.com
Giovanna Gomersbach
T: 023-8444332
E: info@k-eten.nl

Groene vingers gezocht

Moestuinen, schooltuinen en buurttuinen zijn in opkomst; niet zelden als combinatie. Een knelpunt is een tekort aan continuïteit in de arbeidskracht, bijvoorbeeld in vakanties. Het zou mooi zijn als er helpende handen komen, waarvan de eigenaren zelf ook kunnen profiteren van deze bronnen van leer-, leef- en eetplezier. (denk aan de oogsten!)
K-ETEN stimuleert de benodigde bundeling van krachten en vrijwilligers zullen door ons worden ondersteund en beloond! Zegt het voort!
Zin in groen doen? Meld je / u aan als vrijwilliger..

terug naar bovenAanbod van activiteiten

PitStop Inspirience    

Stichting K-ETEN organiseert ter introductie van vers voedsel op school, ‘PitStop Inspirience’ dagen. Zo kunnen wij laten proeven, zien en voelen hoe de praktijk eigenlijk is. Wij bereiden dan een maaltijd of organiseren enkele workshops; afhankelijk van de locatie, mogelijkheden en aantal aanwezige leerlingen en volwassenen.
Vraag om ons maatwerk aanbod, specifiek voor uw school..

EcoWijs   

Wij inspireren en begeleiden activiteiten van scholen die leiden naar de integratie van tuinieren en ervaringsgericht leren in het onderwijs. De schooltuin of nieuw aan te leggen moestuin kan dienst doen als buiten klaslokaal. En moestuinieren kan tegenwoordig ook mobiel en/of op kleine schaal.

Hierbij gaat het vooral om de relatie tussen onderwijs, gezondheid, voeding, cultuur en milieu. Deze praktische manier om duurzaam bewustzijn te zaaien geven wij vorm in de EcoWijs methodiek, die wij ontwikkelen op basis van het Ecological Literacy gedachtegoed.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden in dit kader.


terug naar boven